Ekovairavimas

Ekovairavimo koncepcija

Ekovairavimas reiškia protingesnį ir degalus taupantį vairavimą. Ekovairavimas pristato naują vairavimo kultūrą, kuri geriausiai leidžia išnaudoti pažangias transporto priemonių technologijas ir kartu didinti kelių eismo saugumą. Ekovairavimas, būdamas svarbiu darnaus mobilumo komponentu, žymiai prisideda prie klimato apsaugos ir taršos mažinimo.

Ekovairavimo nauda:

  • Saugumo

Didinamas kelių eismo saugumas
Gerinami vairuotojų vairavimo įgūdžiai

  • Aplinkosauginė

Mažinama lokali oro tarša
Mažinamas triukšmo lygis
Mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimai

  • Finansinė

Taupomas kuras / pinigai (ilgalaikiai sutaupymai sudaro 5–15 %)
Mažesnės transporto priemonės eksploatavimo išlaidos
Mažesnės išlaidos dėl avarijų

  • Socialinė

Atsakingesnis vairavimas
Mažesnis stresas vairavimo metu
Didesnis komfortas vairuotojams ir keleiviams

 

“Auksinės” ekovairavimo taisyklės

1. Numatykite eismo srautą

Stebėkite kelią kiek galima toliau į priekį (žinoma nepamirškite ir kitų krypčių) ir prognuozuokite tolimesnius savo veiksmus padedančius savalaikiai priimti sprendimus tolygiam, sklandžiam ir saugiam vairavimui užtikrinti.

Veikite vietoje to, kad tik reaguotumėte – didinkite savo veiksmų laisvę, išlaikydami tinkamą atstumą tarp transporto priemonių, leidžiantį išnaudoti automobilio inerciją (didesnis saugumo atstumas, atitinkantis apytiksliai 3 sekundes iki priekyje esančio automobilio, optimizuoja galimybes subalansuoti greičio svyravimus eismo sraute – leidžia tolygiai vairuoti pastoviu greičiu).

2. Išlaikykite pastovų greitį prie žemų variklio sūkių

Važiuokite tolygiai, naudodami kiek įmanoma aukštesnę pavarą prie žemų variklio sūkių.

3. Anksti perjunkite pavaras

Perjunkite aukštesnę pavarą prie apytiksliai 2000 aps./min. Atsižvelkite į eismo sąlygas, saugumą ir automobilio technines charakteristikas.

4. Dažnai tikrinkite padangų slėgį – bent kartą per mėnesį ir prieš važiavimą dideliu greičiu

Naudokite tinkamai pripūstas padangas, nes per mažas padangų slėgis mažina važiavimo saugumą ir daugiau išeikvojama kuro. Tikslų savo automobilio padangų slėgį (pagal apkrovą, didžiausią slėgį ir važiavimo greitį) rasite automobilio naudojimo žinyne.

5. Turėkite omenyje, kad bet kokiai papildomai energijai reikia kuro ir tai kainuoja pinigus

Protingai naudokite oro kondicionierių ir elektrinius prietaisus bei išjunkite juos, kai jie nereikalingi. Elektrinė energija verčiama iš variklyje papildomai sudeginamo kuro, taigi elektros prietaisai neveikia nemokamai – jie visada sunaudoja papildomą kuro kiekį ir kainuoja pinigus.

Venkite bereikalingo svorio ir aerodinaminio pasipriešinimo.

Eco-friendly car