Kategorijos

Vairavimo kursai ir kategorijos

B kategorija

Lengvasis automobilis

C, CE kategorijos

Sunkvežimiai

D kategorija

Autobusas