DUK

  • Ar galima mokytis vairuoti nuo 17 metų?

Taip, mokytis galima. Bet praktinio vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ Jūs galite laikyti pabaigę vairavimo mokyklą, išlaikę mokyklinį praktikos egzaminą ir sulaukę 18 metų.

  • Ar galima mokytis savarankiškai?

Savarankiškai galima išlaikyti tik teorijos egzaminą VĮ „Regitroje“  AM, A1, A2, A, B kateg. Praktinio vairavimo galima mokytis tik vairavimo mokykloje.

  • Kada galima mokytis vairavimo su šeimos nariu?

Su šeimos nariu (mama, tėčiu, broliu ar seserimi) galima mokytis tik išlaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitroje“. Šeimos narys turi turėti 5 metų vairavimo patirtį.