95 kodas

Pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams ir norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais, privalu įgyti‚ 95 KODĄ‘ – vairuotojo profesinę kvalifikaciją.

95 KODAS – vairuotojo profesinė kvalifikacija – suteikianti teisę asmeniui ES šalyse vežti krovinius ar keleivius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų automobiliais ir jų junginiais su priekabomis komerciniais tikslais t.y. dirbti krovinių/keleivių pervežime.

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VAIRUOTOJAI NEPRIVALO ĮGYTI, JEI:

  • keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais;
  • transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais;
  • transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti;
  • vairuoja transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h.

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS MOKYMO KURSAI:

Programa

 

Sąlygos

Trukmė

Kaina

Pradinė profesinė kvalifikacija

KROVINIAMS VEŽTI
Privaloma vairuotojams įgijusiems C1, C kat. vairuotojų pažymėjimus po 2009 m. rugsėjo 10 d. ir norintiems vežti krovinius komerciniais tikslais.

nuo 21 m.

150 val. / 4 sav.

460€

Periodinis mokymas

KROVINIAMS VEŽTI
Privaloma vairuotojams įgijusiems C1, C kat. vairuotojų pažymėjimus iki 2009 m. rugsėjo 10 d. ir norintiems vežti krovinius komerciniais tikslais.

 

35 val./ 1 sav.

100€

Kas penkerius metus vairuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursuose.

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo praktinės dalies tvarkaraštis: