ADR kursai

Kursai pavojingus krovinius gabenantiems vairuotojams (ADR kursai)

Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, vežantys pavojingus krovinius vairuotojai privalo įgyti reikalingą kvalifikaciją. Tam vairavimo mokykla „MOKYMO ŽIEDAS“ organizuoja pavojingų krovinių vežimo (ADR) kursus ir mokymo kursus pavojingų krovinių vežimo (ADR) saugos specialistams.

Pavojingais kroviniais laikomi pavojingomis savybėmis pasižymintys gaminiai ir medžiagos, kurie, netinkamai gabenami, gali pakenkti žmonėms, aplinkai arba turtui. ADR kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti keliais ir leidžiamus vežti, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

Įgyta pavojingų krovinių gabenimo kelių transportu kvalifikacija galioja 5 metus. Likus mažiau nei 1 metams iki galiojančio kvalifikacijos pažymėjimo pabaigos, galima pradėti lankyti vairavimo kursus. Pabaigus ADR kursus, iki senojo pažymėjimo galiojimo pabaigos likęs laikas bus pridėtas prie naujojo ADR pažymėjimo galiojimo laiko.

Norintiems vežti pavojingus krovinius, privaloma:

 • Turėti bent B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Būti sulaukus 21 metų amžiaus;
 • Baigti specialius ADR kursus vairavimo mokykloje (pagrindinį A1 kursą ir, jei reikia, papildomus kursus);
 • Išlaikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

ADR kursai vairuotojams skirstomi į keturias kategorijas:

A1 – pagrindinis, bendras žinias, reikalingas pavojingiems kroviniams vežti, suteikiantis vairuotojų rengimo kursas.

A2 – specializuotas vairuotojų rengimo kursas, skirtas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis.

A3 – specializuotas vairuotojų rengimo kursas, skirtas sprogstamosioms (1-osios klasės) medžiagoms ir gaminiams vežti.

A4 – specializuotas vairuotojų rengimo kursas, skirtas radioaktyvių (7-osios klasės) krovinių gabenimui.

Norintiems tapti pavojingų krovinių vežimo (ADR) saugos specialistais, privaloma:

 • Būti įgijus ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Baigti ADR saugos specialisto kursus vairavimo mokykloje;
 • Išlaikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

Pavojingų krovinių vežimo (ADR) kelių transportu saugos specialistų mokymo kursai skirstomi į šešias kategorijas:

M – mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.

M1 – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamųjų medžiagų) pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.

M2 – mokymo kursas 2 klasės (dujų) pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistams.

M3 – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.

M4 – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviųjų medžiagų) pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.

M5 – mokymo kursas pavojingų krovinių, kurie pagal Jungtinių Tautų reikalavimus yra žymimi identifikaciniais numeriais 1202, 1203, 1223 , 3475 (atitinkamai – dyzelinas, benzinas, žibalas, etanolio mišiniai), įskaitant 1268 arba 0863 numeriais žymimu aviaciniu kuru, vežimo saugos specialistams.

Vairavimo mokykla „Mokymo žiedas“ organizuoja vairavimo kursus ir kursus saugos specialistams pagal visus ES reikalavimus. Jei turite papildomų klausimų arba norite užsiregistruoti į vairavimo kursus Jums patogiu metu, maloniai prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Kursų kainos:
Pavojingus krovinius gabenantiems vairuotojams (ADR kursai):

 • A1 kursas – Kaina 115€.
  (pagrindinis, bendras žinias, reikalingas pavojingiems kroviniams vežti, suteikiantis vairuotojų rengimo kursas).
 • A2 kursas – Kaina 60€.
  (specializuotas vairuotojų rengimo kursas, skirtas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis).
 • A3 kursas – Kaina 60€.
  (specializuotas vairuotojų rengimo kursas, skirtas sprogstamosioms (1-osios klasės) medžiagoms ir gaminiams vežti).
 • A4 kursas – Kaina 60€.
  (specializuotas vairuotojų rengimo kursas, skirtas radioaktyvių (7-osios klasės) krovinių gabenimui).

(ADR) kelių transportu saugos specialistų mokymo kursai:

 • kursas – Kaina – 160€, 
  mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.
 • M1 kursas – Kaina – 145€, 
  Mokymo kursas 1 klasės (sprogstamųjų medžiagų) pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.
 • M2 kursas – Kaina – 145€,
  Mokymo kursas 2 klasės (dujų) pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistams.
 • M3 kursas – Kaina – 145€,
  Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.
 • M4 kursas – Kaina – 145€,
  mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviųjų medžiagų) pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams.
 • M5 kursas – Kaina – 145€,
  Mokymo kursas pavojingų krovinių, kurie pagal Jungtinių Tautų reikalavimus yra žymimi identifikaciniais numeriais 1202, 1203, 1223 , 3475 (atitinkamai – dyzelinas, benzinas, žibalas, etanolio mišiniai), įskaitant 1268 arba 0863 numeriais žymimu aviaciniu kuru, vežimo saugos specialistams.

Kada renkamos grupės?
Grupės renkamos. Dėl kursu registravimo prašome kreiptis telefonu – 8-682-14058 arba elektroniniu paštu – mokymoziedas@gmail.com